Natuurboerenlandschap zet zich in voor overheden, waterschappen, agrarische collectieven, ecologische adviesbureaus, terreinbeherende organisaties en particulieren. De dienstverlening richt zich op:

  • Advisering omtrent omvorming van landbouwgrond naar natuur. Zoals het verkennen van mogelijkheden, het opstellen van bijbehorende plannen en rapportages en adviezen met betrekking tot beheer. 
  • Advisering omtrent natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Dit betreft beheer, maar ook eventuele inrichting kan worden meegenomen.
  • GIS-werkzaamheden. Het inzichtelijk maken en bewerken van GIS-data.
  • Ecologische advisering bij specifieke vragen.
  • Begeleiding van uitvoerende werkzaamheden.