Over mij

Natuurboerenlandschap is het ecologisch dienstverlenend bedrijf van Sieger Wiersma.

Een natuurmens met kennis van de agrarische sector. Dat is wie ik ben en geeft aan waar ik graag ben. Ik zet in op het behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden in het buitengebied. Doordat ik beide talen spreek, ben ik goed in staat om kansen te zien en samenwerking te optimaliseren. Eén van mijn idealen is een verregaande samenwerking tussen natuur en landbouw. Het gebruik maken van natuur binnen de agrarische bedrijfsvoering, levert een gezonde balans op voor vee, bodem en boer. Daarnaast zal de natuur profiteren van een extensief mede-landbouwgebruik.

In mijn dagelijks werk houd ik me veel bezig met het realiseren van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Grondeigenaren informeer ik over de mogelijkheden die de overheid hiervoor biedt. Met name van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) heb ik veel kennis.