Over mij

Natuurboerenlandschap is het ecologisch dienstverlenend bedrijf van Sieger Wiersma.

Ik ben een natuurmens met boerenbloed. Met kennis en ervaring vanuit beide kanten zet ik in op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden in het buitengebied. Doordat ik beide talen spreek, ben ik goed in staat om kansen te zien en samenwerking te optimaliseren.

Eén van mijn idealen is een verregaande samenwerking tussen natuur en landbouw. Het gebruik maken van natuur binnen de agrarische bedrijfsvoering, levert een gezonde balans op voor vee, bodem en boer. Daarnaast zal de natuur profiteren van een extensief mede-landbouwgebruik.