Weidevogelbeheer en natuurvriendelijke oevers

In opdracht van agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk, het coordineren van weidevogelbeheer en aanleg natuurvriendelijke oevers.

kievit met jong

Kievit met jong, foto André Eijkenaar

In Crangeweer, een streek vlakbij Stedum, zijn boeren actief bezig om de weidevogelpopulatie te beschermen. Hierbij moet gedacht worden aan verlaat maaien, minder bemesten, nestbescherming, kuikenbescherming en het aanbieden van plasdras-locaties. De agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk is de coordinator voor dit weidevogelgebied. Voor de ANV ben ik actief als regisseur weidevogelbeheer. In deze functie ben ik een vraagbaak, maar ook meedenker en adviseur voor de boeren en vrijwilligers. Tot mijn werkzaamheden behoren het signaleren en oplossen van knelpunten en het fine-tunen van goedlopende zaken.

Op dit moment is er een tweede plasdraslocatie in Crangeweer gerealiseerd. Met de input van de boeren en mijn kennis betreffende weidevogels en de spelregels van Subsidie Natuur en Landschap is er een plan gemaakt voor de realisatie.

Ook zijn de oevers van het aangrenzende maar, zo aangepast, dat de overgang tussen water en land geleidelijk is, wat ten goede komt aan de weidevogel(pullen) en overige flora en fauna. Hierdoor wordt  het leefgebied aantrekkelijker gemaakt voor bijvoorbeeld insecten, amfibieën, wat resulteert in een groter voedselaanbod voor de doelsoorten. Hiervoor heb ik ontmoetingen georganiseerd tussen het waterschap en de betreffende boeren waaruit realisatie van de natuurvriendelijke oever is voortgevloeid.

juffer

Juffer, foto André Eijkenaar