Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN)

In opdracht van Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer, het uitvoeren van GIS-werkzaamheden.

Landelijk zijn er 40 collectieven die vanaf 2016 agrarisch natuurbeheer verzorgen.
Elk collectief heeft hiervoor haar eigen werkgebied. De begrenzingen van deze werkgebieden beheer ik in GIS.

Referentie:
SCAN Helpdesk
085-4017831
helpdesk@scan-ict.nl