Telling volgens Broedvogel Monitoring Project (BMP)

In opdracht van Staatsbosbeheer, als vrijwilligerswerk.

In 2010 heb ik een Broedvogel Monitoring Project uitgevoerd in het Steemerbos in Stedum. Dit gebeurde in opdracht van Staatsbosbeheer, de eigenaar van het bos.

Een BMP-rapport laat zien hoeveel territoria er aanwezig zijn van elke vogelsoort. De aanwezigheid van vogelsoorten zegt iets over de kwaliteit van het bos, maar ook over de fase waarin het bos zich bevindt. Vogelsoorten hebben vaak specifieke voorkeur voor een bepaald leefgebied. Bijvoorbeeld struiken, jong bos waarvan de boomkronen veel licht door laten, oud bos met een dichte kroonlaag, en/of oud bos met veel dood hout.