Natuurvisie

In opdracht van Natuurmonumenten en Hogeschool Van Hall Larenstein, als afstudeeropdracht.

In 2012 heb ik als afstudeeropdracht een natuurvisie opgesteld voor water- en weidevogelgebied Hoeksmeer en weidevogelgebied Tinallinge. Ik heb onderzoek gedaan naar de ecologische kwaliteiten en potenties van het gebied. Daarna is er een toekomstbeeld opgesteld voor de gebieden met een inrichting- en beheerplan voor 18 jaar.

Het afstudeerrapport “Natuurvisie 2012-2030 water- en weidevogelreservaat Hoeksmeer & weidevogelgebied Tinallinge” is door de opdrachtgevers beoordeeld met een acht.