Beheer & Onderhouds Plan Waterschap Noorderzijlvest

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest, het meewerken aan een nieuw Beheer- en Onderhoudsplan.

In het kader van Kaderrichtlijn Water 2015 is het waterschap bezig om, naast de veiligheid, de biodiversiteit steeds beter te waarborgen. Hiervoor heb ik aan alle watergangen die het waterschap beheert, een ecologische waardering toegekend. Samengevoegd met een hydrologische waardering (veiligheid), heb ik hier per deelgebied/watergang een (extensievere) beheersvorm voor opgesteld. De door mij opgestelde beheersvorm is gericht op de (potentiele) mogelijkheden per gebied en vormt de basis voor steeds beter aangepast beheer.