Functionele Agro Biodiversiteit

In opdracht van agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk, het coördineren van de aanleg en uitvoering bloemrijke akkerranden.

fab rand

In dit project staat het gebruik maken van de natuur binnen de agrarische bedrijfsvoering centraal. Dit wordt ook wel Functionele Agro Biodiversiteit (FAB) genoemd.

Iedereen weet dat regenwormen bodemverbeteraars zijn, en kent de functie van bijen of hommels voor bestuiving. Maar voor de agrarische bedrijfsvoering biedt de natuur nog meer mogelijkheden. In dit project wordt gebruik gemaakt van natuurlijke plaagbestrijding. Dit gebeurt door middel van het aanleggen van een FAB-rand. Hierbij worden akkerranden ingezaaid met geselecteerde bloemenmengsels waar insecten op afkomen. Deze insecten gebruiken de bloemenrand als voedselbron en leggen hun eitjes in het akkerbouwgewas. De larven die hier uitkomen eten de bladluizen in het hoofdgewas. Op deze manier kan de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen gereduceerd worden. Het resultaat is een schonere omgeving met een hogere biodiversiteit en biokwantiteit en een kostenreductie voor de teler.

Meer hierover kunt u lezen op de site van de landelijke organisatie Bloeiend Bedrijf.

Mijn rol bestaat voornamelijk uit het coördineren en uitvoeren van diverse werkzaamheden die voortvloeien uit het beheer en gebruik van deze FAB-randen. Denk hierbij aan het begeleiden van boeren in het seizoen en specifiek tijdens de studiemomenten in het veld, de terugkoppeling naar de agrarische natuurvereniging en het verzorgen van de bijbehorende administratie.