Ervaring

Weidevogelcompensatie Fryslân

In opdracht van de provincie Fryslân, coördinatie van de weidevogelcompensatie.

Lees verder »

Natuurbeheerplan Fryslân

In opdracht van de provincie Fryslân, medewerker Natuurbeheerplan.

Lees verder »

Natuurbeheerplan Drenthe

In opdracht van de provincie Drenthe, medewerker Natuurbeheerplan.

Lees verder »

Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN)

In opdracht van Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer, het uitvoeren van GIS-werkzaamheden.

Lees verder »

Beheer & Onderhouds Plan Waterschap Noorderzijlvest

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest, het meewerken aan een nieuw Beheer- en Onderhoudsplan.

Lees verder »

Weidevogelbeheer en natuurvriendelijke oevers

In opdracht van agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk, het coordineren van weidevogelbeheer en aanleg natuurvriendelijke oevers.

Lees verder »

Functionele Agro Biodiversiteit

In opdracht van agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk, het coördineren van de aanleg en uitvoering bloemrijke akkerranden.

Lees verder »

Natuurvisie

In opdracht van Natuurmonumenten en Hogeschool Van Hall Larenstein, als afstudeeropdracht.

Lees verder »

Natuurbeheer; inventarisatie, begeleiding en controle

In opdracht van de provincie Fryslân, Groningen en Drenthe en Dienst Landelijk Gebied (DLG), het controleren van agrarisch natuurbeheer en het inventariseren van vegetatie.

Lees verder »

Telling volgens Broedvogel Monitoring Project (BMP)

In opdracht van Staatsbosbeheer, als vrijwilligerswerk.

Lees verder »