Weidevogels in een moeilijk voorjaar

Het weidevogelgebied Crangeweer, nabij Stedum, was er klaar voor. Een tweede plasdrasgebied was aangelegd in de winter. De kade langs het Westerwijtwerder maar was omgevormd tot een natuurvriendelijke oever. Ruige mest was uitgereden over de kruidenrijke percelen. Nu moest het weer de rest doen. Maar dat gebeurde niet. De winter wist van geen wijken. Tot laat in het broedseizoen is het koud geweest, hebben we veel regen gehad en weinig zon. Daardoor hadden de weidevogels het zwaar dit voorjaar. Verder lezen