De wind

Zaterdagmorgen is mijn moment. Koffie, opgeladen batterijen en SD-kaartjes liggen op de bijrijdersstoel. Dan ga ik met de pick up naar de polder om mijn wildcamera’s op te halen en op een nieuwe locatie weer te installeren. De camera’s stonden de afgelopen week op het Hoogeland van Groningen aan een slaperdijk. Ik ging ze weer installeren bij de zeedijk. Verder lezen

Op jacht naar weidevogelkuikens

Het is 18.00 uur, 27 mei als mijn telefoon gaat. Ik rijd op de rondweg van Groningen.
Na een werkdag in Leeuwarden, ben ik op weg naar huis. Mijn overbuurman en mede- weidevogelbeschermer Jan Timmer belt me.
Hij vertelt me dat één van de weidevogelboeren uit Crangeweer, bij Stedum, gaat maaien. Jan en ik weten allebei dat er in ieder geval één van deze percelen weidevogelkuikens rondlopen. Dit perceel heeft een bijzondere aantrekkingskracht op de foeragerende weidevogelgezinnen. Dat is niet voor niks.
Vorig jaar is er op dit perceel mais geteeld. Maar daarvoor is het perceel niet omgeploegd. Slechts de strook waar de mais in gezaaid is, werd omgewerkt. Hierdoor ontstond er een perceel met smalle stroken tussen de (dode) graszode. Dit jaar is er op dit perceel gras ingezaaid. Maar weer is de grond niet omgewerkt. In dit voorjaar stond er dus gras met de oude maisstoppel van vorig jaar nog boven de grond. Deze stoppel is een bron voor allerlei bodemdiertjes. Vooral de volwassen Tureluurs en Scholeksters begeleidden hun kroost hierheen, zodat ze naar hartelust torretjes, wormpjes en spinnetjes konden oppikken. Verder lezen

Stijgende melkproductie én fosfaatafzet

Naar aanleiding van “Meer melk, geen mestoverschot” in DAGBLAD VAN HET NOORDEN, 27 september 2014.

De veehouderij beleeft roerige tijden. Nu het melkquotum vanaf 2015 geen beperkende factor is, lijkt het erop dat veel boeren hun productie willen uitbreiden. Verschillende melkfabrieken in Noord Nederland anticiperen daarop door hun capaciteit te verhogen. In totaal kan er straks 30% meer melk verwerkt worden. Naast de (verdwijnende) melkquotering zijn er echter meer grenzen, opgelegd door “Brussel”. De grens die nu als eerste bereikt lijkt te worden, is de uitstoot van fosfaat. Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe hebben daarom opdracht gegeven te onderzoeken of de quotering van fosfaat de capaciteitvergroting van de melkfabrieken zou beperken. Verder lezen

Nieuwe natuur en oude tijden

Ik ben op excursie geweest.
Dienst Landelijk Gebied organiseerde, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een rondleiding in het natuurgebied Dannemeer tussen Overschild en Schildwolde. De inrichting van dit gebied is nagenoeg gerealiseerd. Het maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en staat in verbinding met andere natte natuurgebieden boven de Stad Groningen. Het is een imposant project. Plannen maken, ruilverkaveling, het opkopen van grond, graven en inrichten en uiteindelijk hopen dat het gebied zich ontwikkelt op de manier zoals de planmakers dit verwachten. Verder lezen

Agrarisch natuurbeheer vanaf 2016, draagvlak voor beheerders of doelsoorten?

Het agrarisch natuurbeheer wordt vanaf 2016 in een nieuwe jas gestoken. Er verandert veel, heel veel. Zowel voor de provincie als opdrachtgever én de agrarische natuurvereniging (ANV) als opdrachtnemer. De werkwijze van het nieuwe Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb), wijkt namelijk erg af van de huidige. Veel verantwoordelijkheid wordt van de provincie overgedragen naar collectief opererende ANV’s, die als gebiedscoördinator optreden. Zowel de provincie als de gebiedscoördinator zien veel voordelen in deze werkwijze. Immers de kennis is in het gebied aanwezig en daar kunnen de beste beslissingen worden genomen. Het beheer kan geoptimaliseerd worden, met behulp van de kwaliteiten van het gebied. Het nieuwe beheer vergt echter, voorafgaand aan een andere werkwijze, een andere denkwijze. En dat is lastig.
Verder lezen

NL-doet 2014

Het Stedumerbos wordt steeds mooier. In het begin van de jaren negentig is het bos aangeplant en nu er steeds meer vorm aan het bos komt, wordt beheer steeds belangrijker. Dit beheer wordt deels door de eigenaar Staatsbosbeheer uitgevoerd en deels door de bewoners van Stedum. De bewoners zelf speelden zelf een belangrijke rol in de vaststelling van de ambitie en spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het bijbehorende beheer. Voor de organisatie hiervan zijn zij verenigd in de “Groencommissie”. Het daadwerkelijke beheer wordt ondersteund door Landschapsbeheer, in de vorm van overleg, begeleiding, materiaal en soms planten of bomen.
Tijdens NL-doet (21 en 22 maart) hebben vrijwilligers in het Stedumer bos flink de handen uit de mouwen gestoken!
Verder lezen

Ongevraagde antwoorden tijdens biologieles

Als ik vragen heb, ben ik altijd blij als iemand ze kan beantwoorden. Ook al weet je niet altijd zeker of je wel het goede antwoord krijgt. Ook al roept het antwoord vaak nog meer vragen op. Maar vandaag was ik niet blij, maar verheugd. Ik kreeg namelijk een antwoord op een vraag waarvan ik niet eens wist dat ik hem had. De kwestie is namelijk zo normaal, dat ik niet besefte hoe bijzonder het is.
Verder lezen

Disco in de sloot

Voor een waterschap werk ik mee aan een nieuw beheer- en onderhoudsplan.

In het kader van “Kader Richtlijn Water 2015” wordt steeds meer de balans gezocht tussen schone watergangen (met een goede waterafvoer) en zo veel mogelijk ruimte voor biodiversiteit. De oude manier van werken is vooral gericht op het schoonhouden van watergangen. Daarvoor wordt er vaak en grondig geschoond. In het nieuwe plan is de aanpak anders. De balans tussen een schone watergang en een goede leefomgeving voor plant en dier is het doel.

Verder lezen