Aanbod

Natuurboerenlandschap richt zich op provincies, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s), agrarische collectieven en ecologische adviesbureaus. De dienstverlening richt zich op:

  • GIS-werkzaamheden. Ik werk met ArcGIS, het geografische informatiesystemen van ESRI Nederland. Doordat ik beschik over een eigen ESRI-account, kan ik data en beeld weergeven, vertalen en bewerken. Ook het bouwen en bijhouden van viewers behoort tot de werkzaamheden. Middels een viewer kunt u veel geografische informatie op uw website weergeven.
  • Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL en ANLb).
  • Het geven van ecologische adviezen. Onder andere over inrichting en beheer van (agrarische) natuurgebieden.