Aanbod

Natuurboerenlandschap richt zich op provincies, gemeenten en particulieren. Maar ook op waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s), agrarische collectieven en ecologische adviesbureaus. De dienstverlening richt zich op:

  • Advisering omtrent omvorming van landbouwgrond naar natuur. Zoals het verkennen van mogelijkheden, het opstellen van realisatieplannen, investeringsplannen en adviezen met betrekking tot beheer.
  • Advisering omtrent agrarisch natuurbeheer. Het adviseren in beheer en eventuele inrichting.
  • Ecologische advisering bij specifieke vragen.
  • GIS-werkzaamheden. Het inzichtelijk maken en bewerken van GISdata.