Aanbod

Natuurboerenlandschap helpt u graag met het oplossen van ecologische vraagstukken.

Ik heb ervaring met de Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL en ANLb). Dat komt van pas bij mijn werkzaamheden in relatie tot het Natuurbeheerplan, de omvorming en inrichting naar natuur en het afsluiten van beheercontracten.
Daarnaast geef ik uitvoering aan specifiek provinciaal beleid, de weidevogelcompensatie in Fryslân.
Ik werk veel met geografische informatiesystemen (GIS). Het weergeven, vertalen en bewerken van gegevens is onderdeel van mijn werkzaamheden.
Ook geef ik ecologische adviezen, de coördinatie en uitvoering van inrichting of beheer van agrarische natuur. Dit is een greep uit mijn dagelijkse werkzaamheden. Voor een overzicht van werkzaamheden en ervaringen verwijs ik u naar het tabblad projecten.

Mijn dienstverlening richt zich specifiek op provincies, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s), agrarische collectieven en ecologische adviesbureaus.

Bij werkzaamheden met raakvlakken aan onderstaande kan ik een adviserende, begeleidende, ondersteunende maar ook uitvoerende rol spelen:
• Geografisch InformatieSysteem (GIS)
• Aankoop, inrichting en beheer (agrarische) natuur en landschap
• Verhuur wildcamera’s
• Ecologische gebiedsanalyse
• Onderhoudswerkzaamheden landschap.
• Begrazingsbeheer
• Inventarisaties
• Monitoring

Natuurboerenlandschap is in het bezit van een bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.