NL-doet 2014

Het Stedumerbos wordt steeds mooier. In het begin van de jaren negentig is het bos aangeplant en nu er steeds meer vorm aan het bos komt, wordt beheer steeds belangrijker. Dit beheer wordt deels door de eigenaar Staatsbosbeheer uitgevoerd en deels door de bewoners van Stedum. De bewoners zelf speelden zelf een belangrijke rol in de vaststelling van de ambitie en spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het bijbehorende beheer. Voor de organisatie hiervan zijn zij verenigd in de “Groencommissie”. Het daadwerkelijke beheer wordt ondersteund door Landschapsbeheer, in de vorm van overleg, begeleiding, materiaal en soms planten of bomen.
Tijdens NL-doet (21 en 22 maart) hebben vrijwilligers in het Stedumer bos flink de handen uit de mouwen gestoken!

Ter voorbereiding op deze dagen zijn er op een eerder tijdstip vrijwilligers met een motorzaag het bos in geweest om bomen om te zagen die omgewaaid waren in de oktoberstorm en gevaren op konden leveren voor recreanten.
Op 21 maart hebben 18 scholieren van het Wessel Gansfortcollege in Winsum flink gezaagd in de rand van het bos. Zij hebben zo open plekken gecreëerd voor jonge aanplant. Ondanks de constante regen hebben zij zich niet laten kennen. De hele morgen zijn ze stug doorgegaan. De aangeboden lunch was dan ook dik verdiend en bijna helemaal opgemaakt.

Op zaterdag 22 maart waren er wederom veel vrijwilligers. De scoutingclub “De Struners” waren (als elk jaar) sterk vertegenwoordigd. Ook waren er een tiental vrijwilligers uit het dorp en vanuit het dorp werden er zelfs een aantal trekkers met aanhanger en zelfs een kraantje beschikbaar gesteld. Ook waren er vrijwilligers uit Groningen die zich via NL-doet hadden aangemeld voor hulp in het Stedumerbos.
Doordat de scholieren al flink wat voorwerk hadden gedaan, konden de vrijwilligers nu direct op de open plekken jonge Hazelaar, Hondsroos en Gelderse roos aanplanten. De grond was zwaar en het viel niet mee om een gat voor de ruim 200 boompjes te maken. Maar dankzij stug doorzetten, zijn alle boompjes in de grond gekomen. Zo is er een mooie variatie gemaakt in de zoom aan de oostkant van het bos. Hierdoor is er wat meer afwisseling in boomsoorten en hoogte van begroeiing ontstaan. Ook heeft deze groep jonge boompjes geplant aan de rand van het open veld in het bos. Ook zijn hier wat stekjes en boompjes geplant, die van particulieren uit het dorp zelf komen. Denk aan Look-zonder-look, Daslook en een Kastanjeboompje.20140322_103115

Een andere groep is bezig geweest om paden begaanbaar te houden voor wandelaars en fietsen. Dit ging om een ‘onofficieel’ smal paadje achter in het bos wat door een rustig deel van het bos heen slingert. Er lagen hier nogal wat takken op het pad, door deze weg te halen kun je er met je fiets weer precies tussen de bomen door manoeuvreren. De picknickbankjes op het grasveld zijn ontdaan van hun schors. Hierdoor blijven ze droger en dus langer goed.
De laatste groep hield zich bezig met de houtsnippers. Deze snippers zijn het resultaat van snoeiwerkzaamheden bij particulieren en voor het Stedumerbos een mooi product om natte onverharde wandelpaden op te hogen. Doordat er met 3 trekkers met aanhanger heen en weer gereden kon worden, waarbij de kraan de aanhangers steeds vulde, lag het tempo van verspreiden erg hoog. Soms moest er nog gebruik gemaakt worden van een kruiwagen omdat het pad te smal was voor de trekker. Maar goed materiaal en veel spierkracht zorgde ook hier voor een goed resultaat. De hele bult met houtsnippers was voor de lunch verdwenen.
20140322_103339

20140322_103211
Ondertijd hebben we nog bezoek gehad van een wethouder van de gemeente Loppersum, de heer P. Prins. Hij toonde zich belangstellend voor de gang van zaken en is nu op de hoogte van de ontwikkelingen in en om het Stedumerbos.
De koffie hebben we gedronken in het bos. De enige bui die er tijdens de werkzaamheden gepasseerd is, viel op dat moment. De gezelligheid was er in ieder geval niet minder om. De koffie en de cake waren snel op, maar er werd volop werkbespreking gevoerd en informatie uitgewisseld.
20140322_105751

20140322_105745
Net als de koffie werd ook de lunch goed gewaardeerd. In het clubgebouw van de Struners liet iedereen zich de snert goed smaken. Doordat er op dezelfde dag in Stedum gesnoeid werd en de houtsnippers direct afgeleverd werden in het bos, kon na het eten de nieuwe bult direct weer weggereden worden.
20140322_101316

20140322_103205
Al met al een dag waarop met plezier teruggekeken kan worden.
Dank aan de vrijwillige inzet van materiaal vanuit Stedum.
Dank aan de belangstelling vanuit de politiek.
Dank aan Landschapsbeheer voor gebruik van materiaal en begeleiding.
Maar vooral dank aan de vrijwilligers!

Tijdens deze dagen wordt altijd zichtbaar dat je met vrijwillige inzet, veel werk kunt verzetten.
Dankzij deze dagen wordt ons Stedumer bos steeds mooier voor de Stedumers en steeds interessanter voor flora&fauna.
Op naar de volgende NL-doet.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

drie × vijf =